Μελιτζάνα

Η εταιρεία μας καλλιεργεί και εμπορεύεται μελιτζάνες.

Κατηγορίες: Μάυρες, Άσπρες Τσακόνες

Διαθεσιμότητα: Σεπτέμβριο έως Μάρτιο

Gallery